Το δρόμο από Μητρόπολη προς Τσαρδάκι βελτιώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Προχωρά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το έργο για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο τμήμα από Μητρόπολη έως Τσαρδάκι Καρδίτσας. Το έργο είναι προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και περιλαμβάνει καθαρισμό τάφρων αποχέτευσης ομβρίων, οχετών αποχέτευσης ομβρίων, ανακατασκευή τοιχείων αντιστήριξης και κοιτοστρώσεων από σκυρόδεμα, άρση καταπτώσεων και καθαρισμό πρανών, ασφαλτικές εργασίες, διαγράμμιση και κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση.

«Ένα ακόμη έργο για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο δίκτυο αρμοδιότητας μας στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας προχωρά» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό χρηματοδοτεί και κατασκευάζει έργα ουσίας που βελτιώνουν τις υποδομές και την καθημερινότητα των πολιτών» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.