Σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των βοσκοτόπων φέρνει ΚΥΑ την οποία υπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπ. Λιβανός και ο υπουργός Περιβάλλοντος Κ. Σκρέκας, με την οποία τροποποιείται η απόφαση του 2015. Οι αλλαγές που φέρνει η τροποποιητική ΚΥΑ εφαρμόζονται για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 2021 και μετά.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα