Για τις 30 Οκτωβρίου προγραμματίζεται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να καταβληθεί το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών 2019, για το οποίο οι αιτήσεις των δικαιούχων μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ ολοκληρώθηκαν στις 31 Αυγούστου. Παράλληλα, για τους πολίτες που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για το έτος 2020, η πλατφόρμα παραμένει διαθέσιμη έως την ίδια ημέρα.

Η νέα ηλεκτρονική διαδικασία λαμβάνει υπόψιν της και όσους από τους πολίτες για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές πλατφόρμες. Αυτοί μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΠ της περιοχής τους, όπου διαπιστευμένοι υπάλληλοι θα τους συνδράμουν για την υποβολή της αίτησής τους και για την ενημέρωσή τους αναφορικά με την πορεία της.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»