Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα συμμετέχει και τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5/6) καθώς και την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου (3/6), με συμβολικές δράσεις. Στόχος είναι να αναδειχθούν η περιβαλλοντική – οικολογική συνείδηση, η αξία της εθελοντικής προσφοράς, αλλά και να προταθεί η ενασχόληση με εναλλακτικές μορφές άθλησης. Η λίμνη Πλαστήρα είναι ιδανική περιοχή για ποδήλατα κάθε είδους, από τα κοινά, τα ποδήλατα βουνού, αλλά και τα υδροποδήλατα, και καλεί το κοινό να συμμετέχει στις δράσεις.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα