Με προσωπικό ενισχύεται το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας.

Σύμφωνα με τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Δημήτριο Κεχαγιά, η 5η Υ.ΠΕ. ενισχύει το Γ.Ν. Καρδίτσας με το ακόλουθο Επικουρικό Προσωπικό :

5 Νοσηλευτές

2 Τραυματιοφορείς

2 Καθαριότητας

Από την έναρξη της πανδημίας Covid 19 έχουμε ήδη ενισχυθεί από την 5η Υ.ΠΕ. με επικουρικό προσωπικό 30 ατόμων  των παρακάτω ειδικοτήτων:

1 Ιατρό Νεφρολογίας για τη Μ.Ε.Θ.

1 Φαρμακοποιό

15 Νοσηλευτές

3 Τεχνολόγους

3 Τραυματιοφορείς

3 Βοηθούς Θαλάμων

2 Γενικών Καθηκόντων

2 Φυλάκων

Ατυχώς παραμένουν κενές τρεις (3) θέσεις Ιατρών και ενός (1) Τεχνολόγου λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.