Τους ελέγχους στους χώρους συνάθροισης κοινού, θα εντείνει η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, με την συνδρομή του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΠ). Η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας συμμετέχει στην πανελλαδική προσπάθεια που γίνεται για τον έλεγχο διασποράς του ιού, ασκώντας τις αρμοδιότητες που παρέχονται από το Νόμο στις Υγειονομικές Υπηρεσίες ΟΤΑ Β΄ Βαθμού και την Δ/νση Ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα