Εργασίες καθαρισμού στο ρέμα του Καππασιώτη

Συνεχίζονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι εργασίες καθαρισμού λόγω προσχώσεων στο ρέμα «Καππασιώτης» στην περιοχή Καππά του Δήμου Μουζακίου. Το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διευθέτησης της κοίτης για την προστασία των πρανών του ποταμού «Μπακατσιάνικο» Μέγα και της παρακείμενης επαρχιακής οδού 3, πλησίον του κοιμητηρίου του οικισμού Καππά. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.