Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου αναμένεται να δημοσιευθεί η πρόσκληση για το πρόγραμμα νέων αγροτών για τη μεταβατική περίοδο 2021-23 ύψους 410 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 45 εκατ. θα διατεθούν στη περιφέρεια της Θεσσαλίας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση στο βουλευτή Λαρίσης Μάξιμο Χαρακόπουλο, από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο Στύλιο.

Ο αρχικός προγραμματισμός των δυνητικών δικαιούχων σε επίπεδο Θεσσαλίας είναι 1.200 νέοι αγρότες, ενώ όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο κ. Χαρακόπουλος και στη νέα ΚΑΠ 2023-29 θα διατεθούν σημαντικοί πόροι για την ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού με αντί- στοιχα προγράμματα νέων αγροτών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από την ενημέρωση Στύλιου σε Χαρακόπουλο: «Μια από τις αδυναμίες του πρωτογενούς τομέα είναι ο γηρασμένος αγροτικός πληθυσμός. Η ανανέωση του αγροτικού δυναμικού της χώρας είναι προϋπόθεση για το μέλλον της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Είναι θετικό ότι διπλασιάζεται το πριμ για τους νέους αγρότες σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα. Η Θεσσαλία, που διαθέτει τον πιο παραγωγικό κάμπο της χώρας, εύλογα προσβλέπει στην ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων νέων στο πρόγραμμα, προκειμένου να έχουν μια δυναμική εκκίνηση στην ενα- σχόλησή τους με την πρωτογενή παραγωγή».

Τα παραπάνω τόνισε ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακό- πουλος μετά τη συνάντηση που είχε με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιώργο Στύλιο. Σύμφωνα με την ενημέρωση του αρμόδιου υφυπουργού, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου θα βγει η πρόσκληση για το πρόγραμμα νέων αγροτών για τη μεταβατική περίοδο 2021-23, στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής νέοι αγρότες έως 41 ετών.

Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 410 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει διπλασιασμό της ενίσχυσης που δίνεται στους νέους αγρότες, η οποία θα κυμαίνεται από 35 έως 40 χιλιάδες ευρώ ανά δικαιούχο, όταν στην προηγούμενη πρό- σκληση τα αντίστοιχα ποσά ήταν της τάξης των 17 έως 21 χιλιάδων ευρώ.

Ειδικότερα, για τη Θεσσαλία προβλέπονται να διατεθούν περί τα 45 εκατομμύρια ευρώ, όταν στο προηγούμενο πρόγραμμα αρχικά είχαν διατεθεί 25 εκατομμύρια που έφτασαν τελικά στα 35 εκατομμύ- ρια ευρώ μετά την ανακατανομή των αδιάθετων ποσών από άλλες περιφέρειες της χώρας, όπου δεν υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον.

Ο αρχικός προγραμματισμός των δυνητικών δικαιούχων σε επίπεδο Θεσσαλίας είναι 1.200 νέοι αγρό- τες. Το πρόγραμμα αφορά στη μετα- βατική περίοδο 20021-’23, ενώ και στη νέα ΚΑΠ 2023-’29 θα διατεθούν σημαντικοί πόροι για την ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού, με αντίστοιχα προγράμματα νέων αγροτών. Αγροτική οδοποιία και αρδευτικά έργα Επιπλέον, ο αρμόδιος υφυπουργός ενημέρωσε τον Μάξιμο Χαρακόπουλο ότι άμεσα θα προκηρυχθούν οι δράσεις 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), ώστε, με βάση τις ανάγκες τους, οι ενδιαφερόμενοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Περιφέρειες) να υποβάλουν τις προτάσεις τους.

Όπως επισημάνθηκε, η σύγχρονη αγροτική παραγωγή απαιτεί καλύτερες υποδομές και ως εκ τούτου, αυτά τα έργα, βελτιώνοντας την ασφαλή πρόσβαση στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και την διαθεσιμότητα του αρδευτικού νερού, βοηθούν σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων. Ο Θεσσαλός πολιτικός, που από τις 06.10.21 είχε ήδη συνεργασία για το θέμα με τον αρμόδιο γενικό γραμματέα του υπουργείου κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, υπογράμμισε ότι οι αυτές δράσεις είναι ζωτικής σημασίας για την επαρχία και την πρωτογενή παραγωγή και πρότεινε στην επόμενη προγραμματική πε- ρίοδο να υπάρξει μέριμνα για ακόμη περισσότερα τέτοια έργα.