Η ζωή σε συνθήκες πανδημίας και καραντίνας αποδείχθηκε δύσκολη. Ο αναγκαστικός κατ’ οίκον περιορισμός, ο φόβος του κορωνοϊού, το άγχος, η αγωνία για τα αγαπημένα πρόσωπα και τις οικονομικές συνέπειες από το lockdown, είχαν δυσμενείς επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και των Καρδιτσιωτών. Η διαχείριση του άγχους και των αρνητικών συναισθημάτων που επηρεάζουν την ψυχική υγεία δεν είναι εύκολη υπόθεση, γι’ αυτό και αρκετοί πολίτες απευθύνθηκαν στο επιστημονικό προσωπικό ζητώντας συμβουλές και βοήθεια.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα