Μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Καρδίτσας πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών κ. Χρήστο Τριαντόπουλο. Ζήτησαν γι ακόμη μία φορά να δημιουργηθεί «ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ» ειδικά για τις επιχειρήσεις της Καρδίτσας και να επισπευσθούν οι διαδικασίες τόσο για την καταβολή των 8.000 ευρώ, όσο και των αποζημιώσεων των ζημιών των επιχειρήσεων.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα