Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μαγνησίας Ο Σοφαδίτης Γιώργος Βλόντζος αναλαμβάνει τη διοίκηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μαγνησίας, σύμφωνα με απόφαση του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος. Ο κ. Βλόντζος κατέχει τον βαθμό του Πύραρχου και αναλαμβάνει τη θέση του πρώην Διοικητή, Νίκου Μητσιογιάννη, ο οποίος μετατέθηκε στη διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λασιθίου.