Ο φτωχός συγγενής…

Τέσσερα τμήματα στην Καρδίτσα περιλαμβάνει το μηχανογραφικό για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Πρόκειται για το τμήμα κτηνιατρικής, το τμήμα επιστήμης τροφίμων και διατροφής, το τμήμα δασολογίας, επιστημών ξύλου και σχεδιασμού και το τμήμα δημόσιας και ενιαίας υγείας. Το 2019, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε στην αναστολή λειτουργίας 37 νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων που προέκυπταν μετά την εφαρμογή του περίφημου Νόμου Γαβρόγλου για τις συγχωνεύεις ΤΕΙ και Πανεπιστημίων στη χώρα, στα οποία συμπεριλαμβανόταν και το τμήμα «Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία», με έδρα την Καρδίτσα.

Από τότε έγιναν κάποιες παρεμβάσεις από τοπικούς φορείς, ώστε το τμήμα να έλθει στην Καρδίτσα, αλλά στη συνέχεια, ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Με το νομοσχέδιο Γαβρόγλου, χάσαμε ένα από τα καλύτερα τμήματα της χώρας, αυτό της διαιτολογίας, το οποίο μετακόμισε στα Τρίκαλα. Το τμήμα Αγωγής και φροντίδας δεν ήρθε ποτέ στην περιοχή μας και η Καρδίτσα, συνεχίζει να παραμένει ο «φτωχός συγγενής» της Θεσσαλίας, με μόνο τέσσερα τμήματα και χωρίς έδρα σχολής.
Κ.Φ.