• Μία δράση για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

Kαθώς η πανδημία του COVID-19 συνεχίζει να δυσχεραίνει και να εμποδίζει τις προσπάθειες καταπολέμησης του εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, η Καρδίτσα στέκεται αρωγός αυτής της προσπάθειας ευαισθητοποίησης και συγκέντρωσης πόρων για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων παγκοσμίως.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα