Πικρή είναι η γεύση που αφήνει η πορεία της τευτλοκαλλιέργειας στο Ν. Καρδίτσας σε βάθος δεκαετιών και κυρίως τα τελευταία χρόνια. Πριν 40 χρόνια ο «Νέος Αγών» έγραφε ότι 13.000 στρέμματα με τεύτλα θα καλλιεργούνταν το 1982 στο Νομό Καρδίτσας και με την καλλιέργεια θα ασχολούνταν οι κάτοικοι περίπου 35 χωριών.
Όπως πάμπολλες φορές έχει επισημάνει η εφημερίδα, η απουσία εθνικής αγροτικής  στρατηγικής, οι κατευθυντήριες γραμμές της ευρωπαϊκής ένωσης και οι αποφάσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής οδήγησαν στον αφανισμό της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης και της καλλιέργειας.
Ειδικά δε τα τελευταία έτη, που η εκμετάλλευση των εργοστασίων της Βιομηχανίας δόθηκε σε κοινοπραξία η οποία δεν προχώρησε στη λειτουργία τους για παραγωγή ζάχαρης, έχει μπει «ταφόπλακα» στην καλλιέργεια. Τα τελευταία χρόνια καλλιεργούνταν συνολικά 15-16.000 στρέμματα στη χώρα, εκ των οποίων περίπου 6-7.000 τη Θεσσαλία και απ’ αυτά, τα 600 στον κάμπο της Καρδίτσας. Και να τονιστεί ότι το παραγόμενο τεύτλο στον Θεσσαλικό κάμπο είναι το καλύτερο στο σκέλος των ποιοτικών χαρακτηριστικών, καθώς ευνοούν οι εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες.
Για ποιά ανάπτυξη μιλάνε όταν η χώρα εισάγει πλέον ακόμη και ζάχαρη;
Κ.Π.