«Πράσινο φως» για το νέο κλειστό δίκτυο του ΤΟΕΒ Ταυρωπού

Γεν. Γραμματέας ΥπΑΑΤ: «Τα νέα αρδευτικά μέσω ΣΔΙΤ δεν θα επιβαρύνουν τους αγρότες»

Εγκρίθηκε από τη διυπουργική επιτροπή των ΣΔΙΤ, το έργο του νέου κλειστού δικτύου άρδευσης για τον ΤΟΕΒ Ταυρωπού (προϋπ. 164 εκ. Ευρώ) το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0». Συνολικά επιτροπή ενέκρινε πέντε έργα ΣΔΙΤ συνολικού προϋπολογισμού 425,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, όπως υπογράμμισε πρόσφατα ο γενικός γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥπΑΑΤ, κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης, τα νέα αρδευτικά έργα που θα γίνουν μέσω ΣΔΙΤ, όπως η κατασκευή του κλειστού δικτύου του ΤΟΕΒ Ταυρωπού και του αρδευτικού δικτύου για τις περιοχές Υπέρεια – Ορφανά που ανακοινώθηκαν το Νοέμβριο από την κυβέρνηση, δεν θα επιβαρύνουν τους αγρότες.
Απαντώντας σε ερώτηση στη Βουλή σημείωσε ότι σύμφωνα με τη διαδικασία ΣΔΙΤ, «το έργο είναι μη ανταποδοτικό», καθώς ο Ιδιωτικός Φορέας της Σύμπραξης δεν θα αμείβεται από έσοδα που παράγει το έργο. Συγκεκριμένα ο κ. Παπαγιαννίδης ανέφερε: Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) των Έργων θα έχουν τη μορφή Σχεδιασμού – Κατασκευής – Χρηματοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης (“DBFOM”). Σύμφωνα με τη δομή DBFOM, ο κρατικός φορέας συνάπτει σύμβαση με το συμβαλλόμενο μέρος του ιδιωτικού φορέα, βάσει της οποίας κατανέμει στο φορέα αυτό όλα τα καθήκοντα του έργου. Αυτά περιλαμβάνουν το σχεδίασμα, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου.

Το έργο είναι «μη ανταποδοτικό» σύμφωνα με τη Διαδικασία ΣΔΙΤ, καθώς ο Ιδιωτικός Φορέας της Σύμπραξης δεν θα αμείβεται από έσοδα που παράγει το έργο. Ως εκ τούτου, θα υποστηριχθεί με τη χρηματοδοτική συμβολή του Δημόσιου Φορέα (ΥΠΑΑΤ) με τμηματικές καταβολές κατά την περίοδο λειτουργίας εφόσον ο Ιδιωτικός Φορέας της Σύμπραξης διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση των παρεχόμενων υποδομών και υπηρεσιών. Συνεπώς δεν επιβαρύνονται οι αγρότες.

Παρουσιάζει μια σειρά πλεονεκτημάτων:

Οι πληρωμές διαθεσιμότητας είναι προκαθορισμένες κατά τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται σε περιπτώσεις όπως η υπέρβαση κόστους.

Δεν απαιτείται άμεση εκταμίευση δημοσίων πόρων για κατασκευές.

Η αποπληρωμή πραγματοποιείται σταδιακά, γεγονός το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να υλοποιήσει και άλλες αναπτυξιακές ευκαιρίες.

Ο ιδιωτικός φορέας αποπληρώνεται βάσει ενός λεπτομερούς μηχανισμού ο οποίος αξιολογεί την ποιότητα του έργου και τις υπηρεσίες που προσφέρονται καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβολαίου.

Το παραπάνω αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τη μακροχρόνια συντήρηση ενός τεχνικά ορθού έργου και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας.