Εκδόθηκε σε ΦΕΚ το πλαίσιο της προκήρυξης της Βιολογικής Γεωργίας και εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ανοίξουν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις του προγράμματος
προϋπολογισμού 490 εκατ. ευρώ με τριετείς δεσμεύσεις και έναν μακρύ κατάλογο επιλέξιμων καλλιεργειών και εκτροφών.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα