Να στηριχθούν και να αποζημιωθούν τα ξενοδοχεία του ορεινού όγκου, ζητά η Ένωση ξενοδοχείων Λίμνης Πλαστήρα, με ανακοίνωση που εξέδωσε. Οι ξενοδόχοι κάνουν λόγω πως το δεύτερο κύμα της πανδημίας έχει πλήξει και τα ξενοδοχεία και γι΄αυτό το λόγο ζητούν μεταξύ άλλων, να υπάρξει αναβολή –ρύθμιση δόσεων των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων, διευκολύνσεις για την πληρωμή παροχών ενέργειας, μείωση δημοτικών τελών και αναστολή και νέα ρύθμιση των δανείων.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα