• Ποιές είναι οι ΕΒΕ για τα τμήματα της Καρδίτσας

Στην τελική ευθεία για το…πανεπιστήμιο μπήκαν οι υποψήφιοι των φετινών πανελληνίων εξετάσεων μετά και την ανακοίνωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για κάθε τμήμα και σχολή όσο και των προθεσμιών για την υποβολή του μηχανογραφικού. Οι ΕΒΕ προκύπτουν από τις μέσες επιδόσεις των υποψηφίων ανά Επιστημονικό Πεδίο/Τομέα σε συνδυασμό με τους συντελεστές που όρισαν οι ίδιες οι Σχολές/Τμήματα των Πανεπιστημίων.

Δηλαδή μια Σχολή/Τμήμα μπορεί να έχει επιλέξει ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής το 80% ή το 120% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές. Όπως, επίσης, μπορεί να έχει επιλέξει και για το/τα εμπλεκόμενο/- α Ειδικό/-ά Μάθημα/-τα ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής Ειδικού Μαθήματος ή Ειδικών Μαθημάτων το 70% ή το 110% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές μεταξύ αυτού του διαστήματος.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα