Σφιχτά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης προβλέπονται για  το Βόρειο Τμήμα του Ε65, τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και τα ηλεκτρονικά διόδια, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα