Προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των αγροτών του Νομού Καρδίτσας, που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα της νιτρορύπανσης.
1.100 περίπου δικαιούχοι στο Νομό έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου, προκειμένου να καταθέσουν έγκαιρα τα δικαιολογητικά για τις άδειες χρήσης νερού, που είναι απαραίτητα για την υποβολή αίτησης, ώστε να μην χάσουν τα χρήματα της νιτρορύπανσης.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου, ωστόσο σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Κωστή Νούσιο, ο πολύ μεγάλος όγκος βεβαιώσεων που πρέπει να εκδοθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε συνάρτηση με των μικρό αριθμό υπαλλήλων καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 31/12/19.

Γι΄αυτό το λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας με επιστολή προς τον αρμόδιο Υπουργό, ζητά εξάμηνη παράταση στις αιτήσεις για το πρόγραμμα της απονιτροποίησης.