1,34 εκ ευρώ για προκαταβολές αποζημίωσης σε επιχειρήσεις και αγρότες στο Ν. Καρδίτσας

ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟ

Tα συναρμόδια υπουργεία ενέκριναν την χορήγηση κονδυλίου ύψους 1,34 εκ ευρώ ως προκαταβολή αποζημίωσης σε επιχειρήσεις και αγρότες που επλήγησαν από τον «Ιανό» στο Ν. Καρδίτσας.
Πιο συγκεκριμένα, όπως καταγράφει ο «Νέος Αγών» με κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν οι ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υποδομών, χορηγείται ενίσχυση με την μορφή προκαταβολής της ζημιάς για τις ζημιές που υπέστησαν οι πληγέντες και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα,τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.
Υπενθυμίζεται ότι η προκαταβολή είναι ίση με το 20% του συνόλου,της εκτιμηθείσας ζημίας από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και καταβάλλεται στις επιχειρήσεις, εφόσον οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν καλύπτονται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο.