Την πρόσληψη 158 ατόμων μερικής απασχόλησης στους έξι Δήμους του Νομού Καρδί-
τσας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων προβλέπει η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ). Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπ. Εσωτερικών, ο αριθμός των υπαλλήλων που θα εργαστούν είναι ίδιος με τον περυσινό, 5.000 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης και 4.474 μερικής απασχόλησης, αλλά οι ώρες που καλύπτονται είναι ενισχυμένες.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα