Μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και με ιδίες δαπάνες θα προχωρήσει ο Δήμος Καρδίτσας στην υλοποίηση του έργου για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής. Η κατανομή της δαπάνης ύψους 1,73 εκ. ευρώ θα γίνει με βάση την απόφαση του Δημάρχου τα δύο επόμενα χρόνια.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα