Εγκρίθηκαν από το Υπ. Εσωτερικών χρηματοδοτήσεις των Δήμων Καρδίτσας (2,5 εκ ευρώ), Μουζακίου (600.000 ευρώ), Σοφάδων (250.000 ευρώ) και Αργιθέας (200.000 ευρώ) για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

Αναλυτικά οι αποφάσεις όπως δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια:
Δήμος Καρδίτσας

Δήμος Μουζακίου

Δήμος Αργιθέας

Δήμος Σοφάδων