Το μέτρο της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιούν οι αγρότες περιλαμβάνει το προϋπολογισμός του 2022 που κατατέθηκε στη Βουλή. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται στα 50 εκατ. ευρώ και, όπως επαναλαμβάνεται στην έκθεση, αφορά νέους αγρότες και αγρότες-μέλη συνεργατικών σχημάτων.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα