•Τη συνδρομή της κυβέρνησης επιδιώκει ο Δήμαρχος, υπόμνημα προς τον ΔΕΔΔΗΕ

Την Υπογειοποίηση του δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας κατέθεσε ο Δήμαρχος ως τη μόνιμη λύση στις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος για το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Η πρόταση υποβλήθηκε στο κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφθηκε τη Θεσσαλία (14 και 15 Ιανουαρίου) μετά τα προβλήματα που προκλήθηκαν από το Διομήδη.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα