Εκτός συνδεδεμένης περίπου 1.000 Καρδιτσιώτες βαμβακοπαραγωγοί μετά από πιλοτικό πρόγραμμα ελέγχου μέσω δορυφόρου

* Μεγάλη αναστάτωση στις τάξεις του αγροτικού κόσμου * Στον ΟΠΕΚΕΠΕ τη Δευτέρα η ΕΟΑΣΚ

Αναστάτωση επικρατεί στις τάξεις εκατοντάδων βαμβακοπαραγωγών στο Ν. Καρδίτσας, που ενώ δεν είναι χαλαζόπληκτοι δεν πληρώθηκαν τη συνδεδεμένη ενίσχυση βάμβακος που θα τους έδινε την πολυπόθητη ανάσα ρευστότητας ενόψει των εαρινών σπορών.

Όπως υπογράμμισε μιλώντας στο «Νέο Αγώνα» ο Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας κ. Κώστας Τζέλλας, επικοινώνησε για το εν λόγω θέμα με τη διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λάρισα και ενημερώθηκε ότι για πρώτη φορά στη χώρα εφαρμόστηκε πιλοτικά στο Νομό Καρδίτσας ένα πρόγραμμα πρόγραμμα ελέγχου (διαφορετικό από την τηλεπισκόπηση) χωρίς μάλιστα να το γνωρίζουν οι αγρότες.

Συγκεκριμένα όπως υπογραμμίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας ΚΑΠ εισάγονται υποχρεωτικά οι έλεγχοι με τη μέθοδο τεχνικών παρακολούθησης γης (monitoring) για το σύνολο των ενισχύσεων.Όσον αφορά τις δεσμεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με τον κωδικό 97144 στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2021 για την Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος, ,πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι με τη μέθοδο «Τεχνικές Παρακολούθησης Γης» σε γεωργούς των ΠΕ Τρικάλων, Καρδίτσας & Ημαθίας για την επιβεβαίωση ή μη της δηλούμενης καλλιέργειας και την ανάπτυξη της μεθοδολογίας διενέργειας των ελέγχων.

«Κλειδωθήκαν» τα ΑΦΜ
και έμειναν εκτός πληρωμής 
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αυτό ελέγχει μέσω δορυφόρου τις καλλιεργημένες εκτάσεις λαμβάνοντας φωτογραφίες σε πραγματικό χρόνο τις οποίες στέλνει στη συνέχεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις περιπτώσεις που υπήρξε κάποια μικρή απόκλιση με βάση τις δηλωθείσες εκτάσεις ή τεχνικό λάθος, «κλειδωθήκαν» τα ΑΦΜ των αγροτών και έμειναν εκτός πληρωμής!

Σχετικά με το μέλλον των πληρωμών για τους εν λόγω αγρότες, οι οποίοι όπως εκτίμησε ο κ. Τζέλλας μπορεί να προσεγγίζουν και τους 1.000, ο ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λάρισα αναμένει εντολές και διευκρινίσεις από τα Κεντρικά του Οργανισμού.

Tη Δευτέρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λάρισα
Αντιπροσωπεία της ΕΟΑΣΚ προγραμματίζει να μεταβεί τη Δευτέρα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λάρισα για το εν λόγω ζήτημα και να ζητήσει την άμεση πληρωμή της ενίσχυσης στους δικαιούχους, αλλά και περαιτέρω εξηγήσεις για το πρόγραμμα ελέγχου που εφαρμόστηκε χωρίς να το έχουν σε γνώση οι αγρότες.

H ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για το θέμα:

«Στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας ΚΑΠ (2023-2027), σύμφωνα με τον Καν.(ΕΕ) 2116/2021, εισάγονται υποχρεωτικά οι έλεγχοι με τη μέθοδο τεχνικών παρακολούθησης γης (monitoring) για το σύνολο των ενισχύσεων. Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να πραγματοποιούνται καθολικά για το σύνολο των δηλωθέντων αγροτεμαχίων και τα αποτελέσματα προκύπτουν από την επεξεργασία δορυφορικών εικόνων Sentinel σε χρονοσειρά. Όπου κρίνεται σκόπιμο ζητούνται διορθωτικές ενέργειες ή συμπληρωματικά στοιχεία από τους γεωργούς.

Στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2022, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι με τη μέθοδο τεχνικών παρακολούθησης γης για τα καθεστώτα Βασικής Ενίσχυσης και Ειδικής Καλλιέργειας Βάμβακος στις ΠΕ Ημαθίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

Όσον αφορά τις δεσμεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με τον κωδικό 97144 στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2021 για την Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι με τη μέθοδο «Τεχνικές Παρακολούθησης Γης» σε γεωργούς των ΠΕ Τρικάλων, Καρδίτσας & Ημαθίας για την επιβεβαίωση ή μη της δηλούμενης καλλιέργειας και την ανάπτυξη της μεθοδολογίας διενέργειας των ελέγχων.

Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν ευρήματα σε αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ 2021 με καλλιέργεια βάμβακος. Δεσμεύτηκαν οι γεωργοί των οποίων υπήρχε εύρημα σε τουλάχιστον ένα από τα αγροτεμάχιά τους δηλωμένα με καλλιέργεια βάμβακος που αιτούνταν την σχετική ειδική ενίσχυση, προκειμένου να πραγματοποιηθούν περαιτέρω έλεγχοι.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι ευρήματα:
-Μη ορθή ανάπτυξη της καλλιέργειας
-Μη επιβεβαίωση καλλιέργειας (αφορά είτε σε άλλη καλλιέργεια είτε σε μη επιλέξιμη γη)
Εντοπισμός ετερογένειας αγροτεμαχίου (εντός του δηλωμένου αγροτεμαχίου εντοπίζονται περισσότερες της μίας καλλιέργειες)
-Μη επιβεβαίωση σποράς έως τις 30/5 ( Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 178/27361 ΥΑ [ΦΕΚ 430/Β/24-3-2015] “Ως καταληκτική ημερομηνία σποράς ορίζεται η 31η Μαΐου κάθε έτους, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας που απαιτείται επανασπορά.”)

Οι γεωργοί θα ενημερωθούν το επόμενο διάστημα αναλυτικά με τα αποτελέσματα ανά αγροτεμάχιο ή και για τυχόν ενέργειές τους».