Η πολιτική μεταβιβάσεων για τα δικαιώματα της νέας ΚΑΠ αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων των αρμόδιων αρχών, στην επόμενη φάση της διαβούλευσης του στρατηγικού σχεδίου που θα οριστικοποιηθεί το ερχόμενο έτος.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα