Επίσημο έμβλημα του Δήμου Καρδίτσας προτίθεται να καταστήσει τον “Ουράνιο Ποδηλάτη”, έργο του αείμνηστου εικαστικού Παντελή Σαμπαλιώτη, η δημοτική αρχή. Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος στην προχθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ανακοίνωσε ότι θα κινήσει άμεσα τις διαδικασίες για την κατοχύρωση του έργου ως επίσημο δηλωτικό σήμα-έμβλημα του δήμου. Θα προηγηθεί συζήτηση στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης και διάλογος μέχρι το έμβλημα να πάρει την τελική μορφή του.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα