Να συμπληρώσουν το φορέα άρδευσης για τα αρδευόμενα αγροτεμάχια, συνιστά ο ΟΠΕΚΕΠΕ στους Καρδιτσιώτες αγρότες που θα συμπληρώσουν φέτος περισσότερες από 12.000 δηλώσεις ΟΣΔΕ και σε χιλιάδες συναδέλφους τους σε όλη τη χώρα.

Ο Οργανισμός προχωρά στη συγκεκριμένη σύσταση, καθώς ακόμη φέτος η διαδικασία παραμένει προαιρετική, ωστόσο από την επόμενη χρονιά η δήλωση του φορέα άρδευσης για τα αρδευόμενα αγροτεμάχια

θα είναι υποχρεωτική για την οριστικοποίηση της δήλωσης ΟΣΔΕ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα