Ένα δημοτικό σχολείο στην πόλη της Καρδίτσας και ένα νηπιαγωγείο στο Μουζάκι προτείνει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Καρδίτσας να λειτουργήσουν ως πειραματικά.

Το υπουργείο Παιδείας προτίθεται να λειτουργήσει ένα τουλάχιστον σχολείο ως πειραματικό σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Ενότητα. Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε σχετικές προτάσεις είτε από συλλόγους διδασκόντων σχολείων, είτε από διευθυντές σχολείων είτε από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Στην προκειμένη περίπτωση η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας αφού εξέτασε τα κριτήρια που τίθενται ως προϋποθέσεις προτείνει να λειτουργήσουν ως πειραματικά σχολεία το 8ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας και τα συστεγαζόμενα 1ο και 4ο Νηπιαγωγεία Μουζακίου.

Aναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα