Ογδόντα τρία πανέμορφα ιστορικά αυτοκίνητα, καλά προετοιμασμένα επιδόθηκαν για 24η συνεχή χρονιά σε ένα ράλλυ αντοχής καλύπτοντας μέσα σε 24 ώρες 800 περίπου χιλιόμετρα αποδεικνύοντας ότι είναι πολύ…σκληρά για να πεθάνουν!

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα