Ο κανονισμός της ΚΑΠ φέρνει νέα δεδομένα για το ειδικό καθεστώς μικροκαλλιεργητών με δυνατότητα πληρωμών μόνο βάσει επιλέξιμης γης και με ένα φιξ ποσό ανά εκμετάλλευση. Με 125.000 Έλληνες αγρότες να συμμετέχουν στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών, πιθανή αποσύνδεσή του από τα δικαιώματα, αναμένεται να φέρει σημαντικές ανακατατάξεις στις ετήσιες πληρωμές τους. Αυτό θα εξαρτηθεί κυρίως από τον ορισμό του «μικρού αγρότη» που θα αποδώσει η χώρα μας για τη νέα ΚΑΠ, και από τον τρόπο που θα συνδεθεί με την επιλέξιμη γη.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα