Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης του έργου «Σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενεργείας στο υφιστάμενο σχολικό κτίριο του 3ου-13ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας», προϋπολογισμού 155.619 ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

Με την έγκριση, προχωρά άμεσα η υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρδίτσας και του αναδόχου, για την έναρξη κατασκευής του έργου. «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας επενδύει σε διαγενεακά έργα εκπαίδευσης, που αφήνουν πίσω τους μέλλον» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα