Μια σημαντική απόφαση (Αρ.Πρ. Δ 11 /οικ. 10665/349/9-3-2021) για τη μελλοντική λειτουργία των κατασκηνώσεων υπέγραψε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Δ. Μ. Μιχαηλίδου.

Σύμφωνα με αυτή πέραν των δύο κατασκηνωτικών περιόδων για τα παιδιά, κάθε Αύγουστο, παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα να αυξήσει την περίοδο χρήσης για όσο οι ανάγκες το απαιτούν και χωρίς χρονικό περιορισμό.

Η παραχώρηση γίνεται για ακαδημαϊκούς, πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και αθλητικούς σκοπούς. Με την απόφαση ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για τη λειτουργία Θερινών Ακαδημιών και Θερινών Σχολείων Ελληνικού Πολιτισμού, τα οποία προγραμματίζει ο Δήμος. Ήδη οι πρώτες θερινές ακαδημίες σχεδιάζονται με τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Αιγαίου, ενώ είναι σε εξέλιξη συνεννόηση και με άλλα Ελληνικά και ξένα πανεπιτήμια για να επιλέξουν ως τόπο πρακτικής άσκησης τη λίμνη Πλαστήρα.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»