Όαση” στην αδράνεια που επέβαλε η πανδημία σε όλους τους τομείς, αποτελεί η συμμετοχή και η διάκριση καλλιτεχνών από την Καρδίτσα στο Διεθνές Φεστιβαλ Τέχνης “PANORAMA INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL 2021” που διοργάνωσε ο διεθνής Οργανισμός “Writers’
Capital International Foundation” με θέμα «Μια ζωή: Σταματήστε την σκληρότητα προς τα ζώα». Το Φεστιβάλ ξεκίνησε τον Μάιο του 2021 ολοκληρώθηκε στις 15 Αυγούστου και απευθύνθηκε σε καλλιτέχνες και αναδυόμενα ταλέντα απ’ όλον τον κόσμο.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα